TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NHẬT BẢN
schedule

Đào tạo nghề

Sửa chữa OTO

Nội dung học

- Khung Gầm - Động cơ xăng - Dầu

- Hệ thống phun xăng EFI

- Hệ thống phun dầu CRDi

- Hệ thống điện thân xe toàn bộ

- Hệ thống Điện lạnh

- Hộp số tự động

- Độ đèn BiLED - Độ màn hình DVD, Android

Hình ảnh hoạt động của trung tâm

Học phí

20.000.000

(VNĐ)

Brand