TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NHẬT BẢN
schedule

Khóa học tiếng Nhật theo từng cấp độ

Lớp sơ cấp cho người mới học : N5

Phân bố thời gian học

Học cùng GV đại học, GV bản địa: 52 Buổi học, lớp tối đa 15 học viên

Kiến thức

Nắm vững 60 cấu trúc ngữ pháp căn bản và từ vựng của Trình độ N5. Làm quen và hiểu thêm về tiếng Nhật, giao tiếp cơ bản ở Trình độ N5. Đủ kiến thức để thi đậu JLPT N5

Kỹ năng

  • Nghe
  • Nói
  • Đọc
  • Viết

Lớp học tiếng Nhật: N4

Phân bố thời gian học

Học cùng GV đại học, GV bản địa: 65 Buổi học, lớp tối đa 15 học viên

Kiến thức

Bao gồm 90 mẫu ngữ pháp cơ bản, từ vựng và hán tự trình độ N4. Tiếng nhật giao tiếp với những chủ đề thường nhật. Đọc và hiểu được những bài viết ở mức độ cơ bản. Viết văn thông thường như nhật ký, tập làm văn cảm nghĩ, viết thư…

Kỹ năng

  • Nghe
  • Nói
  • Đọc
  • Viết

Lớp học tiếng Nhật: N3

Phân bố thời gian học

Học cùng GV đại học, GV bản địa: 45 Buổi học, lớp tối đa 10 học viên

Kiến thức

Nắm vững kiến thức 110 mẫu ngữ pháp căn bản và 880 từ vựng của trình độ N3

Kỹ năng

  • Nghe
  • Nói
  • Đọc
  • Viết

Lớp mở theo yêu cầu

Để đáp ứng nhu cầu về thời gian được tối đa linh hoạt, trung tâm sẵn sàng mở lớp theo yêu cầu thời gian mong muốn của học viên.

Brand